FOLTEX – POLITYKA JAKOŚCI

Ogromny wkład w rozwój firmy Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna ma oddaną i wykwalifikowaną załogę. Kształtując politykę personalną kierownictwo firmy dba o stabilność zatrudnienia i o podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez jej pracowników. Troska o jakość naszych produktów znalazła swój wyraz we wdrożonym przez nasze przedsiębiorstwo Systemie zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami polityki jakości i środowiskowa bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów.

Podstawowym celem działalności Firmy Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna – Produkcja Folii i Opakowań jest dostarczanie wyrobów z folii zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klientów. Dbamy o to, aby nasz Klient był w pełni zadowolony z naszych wyrobów. Jesteśmy w pełni zaangażowani w ochronę środowiska naturalnego oraz przestrzeganie wymagań unijnych.

Zamierzone cele realizujemy poprzez wdrożony w firmie System Zarządzania Jakością na wszystkich szczeblach organizacji, w tym:

  • kompleksową i terminową obsługę Klientów w oparciu o zdefiniowane wymagania,
  • monitorowanie i pomiary procesów zapewniające najwyższą jakość wyrobów,
  • optymalizowanie zużycia surowców podczas projektowania wyrobów,
  • rozsądne gospodarowanie surowcami, które przyczynia się do zmniejszania ilości odpadów poprodukcyjnych,
  • segregacja i recykling odpadów powstałych podczas produkcji,
  • minimalizowanie korzystania ze środowiska naturalnego,
  • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie jakości i środowiska na każdym stanowisku pracy,
  • zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego naszych wyrobów.

Zobowiązujemy się do spełniania wymagań prawnych i innych związanych z naszą działalnością, w tym ochroną środowiska naturalnego. Ciągłe doskonalenie skuteczności i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem Foltex Piotr Koplin Spółka Jawna jest priorytetem dla wszystkich pracowników naszego zakładu.

MENU